Ik heb de echtscheiding niet gemeld bij het pensioenfonds, is dat erg?

Soms maar niet altijd. Het kan van belang zijn om de gewenste scheidingsafspraken over pensioen vooraf af te stemmen met het pensioenfonds en gemaakte afspraken moeten tijdig worden gemeld.

De wetgeving rond de verevening van pensioenen is in beweging en op korte termijn worden wijzigingen verwacht.

Hoe dan ook, niets regelen betekent dat op het moment van scheiden de in de wet vastgelegde regeling van toepassing is, maar daar moet dan nog wel handen en voeten aan worden gegeven. Doet u dit niet dan is het gevolg dat er een levenslange afhankelijk ontstaat tussen u en uw ex-partner. En dat was nu juist niet de bedoeling.

Van de in de wet vastgelegde regeling mag van worden afgeweken maar dat is niet altijd zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting. Een bewuste keuze voorkomt teleurstellingen in de toekomst.