Hoe ik te werk ga

Het besluit om te scheiden is vaak het begin van een lastige periode. Natuurlijk wilt u de echtscheiding zo snel mogelijk regelen en weer aan de toekomst denken. Het is in het belang van uw toekomst om de echtscheiding goed te regelen. Na een scheidingsproces geeft een kwart van de gescheiden stellen aan informatie te hebben gemist, waardoor ze hun keuzes niet altijd weloverwogen hebben kunnen maken. En vaak betekent dit dat er achteraf onnodig financiële tegenvallers zijn.

Gezamenlijk of alleen
Gezamenlijke begeleiding is de meest effectieve manier om een scheiding goed te regelen. Maar of u nu gezamenlijk of alleen komt, ik doorloop met u het scheidingsproces in overzichtelijke stappen.

Onderwerpen bij een scheiding
Afspraken over minderjarige kinderen moeten in het wettelijk verplichte Ouderschapsplan worden vastgelegd. De verdeling van bezittingen en schulden, de eigen woning, kinderalimentatie en partneralimentatie, pensioenen en levensverzekeringen zijn onderwerpen waar afspraken over moeten worden gemaakt. Mogelijk moeten afspraken over een eigen onderneming worden gemaakt en misschien zelfs over een pensioen wat in die onderneming zit. Dat alles moet juridisch en fiscaal goed in elkaar zitten en instanties zoals pensioenfondsen, moeten adequaat en tijdig worden geïnformeerd. Ook wilt u natuurlijk weten hoe uw besteedbaar inkomen er na de scheiding uitziet.

Mijn aanpak
In een kennismakingsgesprek, telefonisch, video-conference of bij mij op kantoor, bespreken we kort uw situatie en wat ik voor u kan betekenen en welke kosten dat met zich meebrengt. Na de opdrachtverlening ga ik voor u aan de slag.

In een aantal gesprekken worden alle onderwerpen één voor één, stap voor stap behandeld. Het eventuele Ouderschapsplan wordt opgesteld en uiteindelijk worden de overige afspraken duidelijk vastgelegd in het Echtscheidingsconvenant.

Als laatste stap wordt het verzoek tot echtscheiding, tezamen met het Ouderschapsplan en het Echtscheidingsconvenant, bij de rechtbank ingediend, dit moet door een advocaat worden gedaan. Dit is de start van het formele gedeelte van het uw scheidingsproces dat eindigt met de inschrijving bij de gemeente.

Mijn netwerk
Behalve advocaten, mag ik ook hypotheekadviseurs en notarissen tot mijn netwerk rekenen. U hoeft dus niet op zoek naar een advocaat om uw verzoekschrift in te dienen. Mocht het nodig zijn, dan help ik u samen met een hypotheekadviseur voor het wijzigen van de hypotheek op de eigen woning en het opstellen of aanpassen van uw testament gaat eenvoudig met een notaris uit mijn netwerk.

Alles om uw scheiding in goede banen te leiden.

Aangesloten bij

De Scheidingsdeskundige ondersteunt professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces door middel van opleidingen en praktijkondersteuning.

Een professional ingeschreven in het RES voldoet aan hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van de financiële, fiscale en juridische aspecten van een scheiding. 
Een Erkend Scheidingsadviseur heeft een intensieve opleiding gevolgd, een zwaar examen afgelegd en houdt zijn of haar kennis permanent bij.
Daarnaast dient een Erkend Scheidingsadviseur zich te houden aan een gedragscode die jouw belangen dient. 

Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners) is de beroepsorganisatie van ruim 3.000 financieel planners.
Financieel planners opgenomen in het CFP-certificeringsregister vande Stichting FFP onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid.
Een financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.
Ik ben ingeschreven en gecertificeerd met als specialisatie relatie en scheidingen.

Het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs is een keurmerk voor adviseurs die uw belang voorop zetten. RFEA is een waarborg voor onafhankelijk en deskundig advies.
De adviseurs hebben een speciale opleiding gevolgd en met succes het RFEA-examen afgelegd.
Eenmaal in het register ingeschreven moeten ze zich periodiek laten bijscholen en zijn ze gebonden aan onze gedragscode en klachtenregeling.

Als registeraccountant ben ik uitstekend in staat om te adviseren in scheidingen in situaties met een of meerdere ondernemingen.
Ik heb ervaring met de waardering en financiering van ondernemingen.

“Het was erg makkelijk dat voor het verzoekschrift Thom ons kon doorverwijzen naar een advocaat. Thom heeft vrijwel de gehele communicatie met de advocaat voor zijn rekening genomen. Dat kwam ons goed uit.’

Vraag & Antwoord:

Moet ik belasting betalen over ontvangen alimentatie?

Ja en nee. Over ontvangen partneralimentatie moet inkomstenbelasting worden afgedragen. Over ontvangen kinderalimentatie hoeft geen inkomstenbelasting te worden afgedragen.