Mijn partner wil niet meewerken aan de echtscheiding. Kan ik dan ook bij u terecht voor advies?

Ja dat kan. Het is zelfs verstandig om een gespecialiseerd echtscheidingsadviseur in te schakelen die goed op de hoogte is van de juridische regels maar ook van regels voor de inkomstenbelasting, schenkingsbelasting en overdrachtsbelasting.

Er kan een gedegen voorstel voor de scheidingsafspraken in de vorm van een concept Ouderschapsplan en concept Echtscheidingsconvenant worden opgesteld en worden voorgelegd aan uw partner. Met het voorstel laat u zien dat u de scheiding echt wil doorzetten maar zeer zeker ook de belang en rechten van uw partner in ogenschouw neemt. De kans op medewerking in tweede instantie wordt hierdoor groter en kan hopelijk de inzet van (dure) advocaten voorkomen worden.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt bent u optimaal voorbereid om eenzijdijg verzoekschrift indienen. Het is dan aan partner om, via een advocatat bij de rechter aan te geven wat er aan uw voortstel schort.