Hoe zit het bij een scheiding met fiscaal partnerschap?

Het fiscaal partnerschap is een belastingtechnisch begrip en staat in beginsel los van een huwelijk of geregistreerd partnershap. Personen die niet getrouwd zijn kunnen fiscaal partner zijn. Personen die getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn, zijn niet altijd ook fiscaal partner.

Voor een goede scheiding is het afregelen van de belastingen een zeer belangrijk element. Het fiscaal partnerschap is een belangrijk aandachtspunt bij echtscheidingen. Als dit niet goed geregeld wordt kunnen er onvoorzien flinke belastingtegenvallers ontstaan.