Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor werkende ouders van jonge kinderen. Het wordt uitbetaald in de vorm van een belastingteruggave (inkomstenbelasting).

inkomensafhankelijke combinatiekorting, een tegemoetkoming van de belastingdienst

Deze tegemoetkoming bedraagt in 2023 11,45% van het arbeidsinkomen voor zover dat hoger is dan € 5.547. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.694,- per jaar. Om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet aan een aantal voorwaarden voldaan:

  1. Het arbeidsinkomen van de aanvrager is hoger dan € 5.547,- (2023);
  2. Er moet bij de gemeente een kind jonger dan 12 jaar gedurende tenminste zes maanden staan ingeschreven op het woonadres van de aanvrager van de inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  3. De aanvrager is alleenstaand en werkt, óf de aanvrager heeft een fiscale partner, beide werken én de aanvrager heeft het laagste arbeidsinkomen.

Maar hoe zit het dan bij co-ouderschap met de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, dat is mooi meegenomen, dus ook al kan een kind maar op één adres staan ingeschreven en één van de ouders dus niet kan voldoen aan dat element van voorwaarde b. zoals hiervoor genoemd.

In de ministeriële regeling worden hiervoor de aanvullende de voorwaarden beschreven en de wijze waarop de regeling toepast moet worden is door rechterlijke uitspraken verder verhelderd. De aanvullende voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op de wijze waarop de verdeling het ouderschap wordt bepaald. Maar bij een scheiding kan de 6-maanden eis (ook element van voorwaarde b. zoals hiervoor genoemd) ertoe leiden dat in het jaar van scheiden één of beide ouders geen recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Laat u hierover dus goed informeren en adviseren zodat ook in het jaar van de scheiding de inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal benut wordt. Uiteraard komt de optimalisatie van de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan bod als ik uw scheiding begeleid. Neemt u gerust contact op.

Zie ook de informatie op de website van de Belastingdienst.

Plaats een reactie