Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor werkende ouders van jonge kinderen. Het wordt uitbetaald in de vorm van een belastingteruggave (inkomstenbelasting). Deze tegemoetkoming bedraagt in 2023 11,45% van het arbeidsinkomen voor zover dat hoger is dan € 5.547. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.694,- per jaar. Om recht te hebben op de … Lees meer

RFEA en FFP inschrijving

Goed nieuws. De inschrijving van Thom Schuthof in het RFEA-register, het Register Financieel EchtscheidingsAdviseur, is een feit. In dit register onderscheiden financieel echtscheidingsadviseurs zich door de titel Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Dit biedt consumenten de zekerheid van een goed advies. Bovendien heeft Thom zich ingeschreven in bij de Federatie Financieel Planners (FFP) voor het internationale … Lees meer

Sparen voor uw kinderen

Veel ouders sparen voor hun kinderen middels een op naam van het kind gestelde bankrekening. Bijvoorbeeld om later een studie te kunnen bekostigen of als startkapitaal voor het kopen van een eigen woning. Om ervoor te zorgen dat het gespaarde geld door het meerderjarig geworden kind goed wordt besteed kan er bij de notaris voorwaarden … Lees meer

Pensioenverevening bij echtscheiding, een bron van problemen

Als u na 1 mei 1995 bent gescheiden is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Ook als u nu gaat scheiden is kans groot dat bij uw echtscheiding pensioenverevening van toepassing is. Bij veel scheidingen worden geen (duidelijke) afspraken gemaakt over pensioen. Als er al afspraken waren dan zijn deze afspraken in … Lees meer