Indexatie alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%

De indexatie alimentatie is voor 2024 vastgesteld op 6,2%. Deze indexering betreft kinder- en partneralimentatie. Sinds 1984 is de indexering niet meer zo hoog geweest. Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Dit is wettelijk geregeld in art. 1:402a BW. Met de indexering wordt beoogd om de onderhoudsvoorzieningen mee te laten stijgen met … Lees meer