Sparen voor uw kinderen

Veel ouders sparen voor hun kinderen middels een op naam van het kind gestelde bankrekening. Bijvoorbeeld om later een studie te kunnen bekostigen of als startkapitaal voor het kopen van een eigen woning. Om ervoor te zorgen dat het gespaarde geld door het meerderjarig geworden kind goed wordt besteed kan er bij de notaris voorwaarden worden verbonden aan de schenking. Ook is het mogelijk een bewindvoerder te benoemen vanaf meerderjarigheid van het kind. Deze bewindvoering kan niet langer duren dan tot de 30ste verjaardag van het kind.

Sparen voor uw kinderen is schenken en dat betekent schenkbelasting

Sparen voor de kinderen door de ouders kan fiscaal voordelig doordat er voor de schenkingsbelasting een jaarlijkse vrijstelling is. Voor 2022 bedraagt deze vrijstelling €5.677. Wordt er meer gespaard dat dient over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt schenkbelasting te worden betaald. Voor sommige situaties zijn er eenmalige verhoogde vrijstellingen mogelijk voor kinderen met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Voor de inkomstenbelasting box 3 (vermogen) dienen de ouders echter de bankrekeningen van de minderjarige kinderen op te geven.

Het geld op de bankrekening van het kind is écht van het kind, ook van het minderjarige kind!

Zodra het geld op de bankrekening van het kind terecht komt is het geld van het kind, ook al is die minderjarig, ook al woont die nog bij de ouders. Het geld is niet van de ouders. Bij een eventuele scheiding speelt het geld gespaard voor de kinderen op zich dan ook geen rol in de vermogensverdeling, het is immers van het kind.

Het komt regelmatig voor dat ouders of één van hen, de verleiding niet kunnen weerstaan het spaargeld van eenkind te gebruiken voor een ander bestedingsdoel dan het kind. En dan is er een situatie ontstaan waarbij de kinderrekening wel een rol gaat spelen in een echtscheiding.

Ouders of een ouder moeten het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders voeren. Zij moeten het geld beheren in het belang van het kind. Als de rekening op naam van het kind staat, dan is het geld eigendom van het kind. De ouders kunnen dan het geld niet zomaar van de rekening halen.

Als de ouders het geld van de rekening halen en het op een eigen rekening zetten (of anderszins laten verdwijnen), handelen ze niet in het belang van het kind. Dan zijn ze verplicht om een schadevergoeding aan het kind te betalen. Beide ouders dienen er dan ook zorg voor te dragen dat de opgenomen gelden worden teruggestort op de bestaande rekeningen van hun kinderen. Er is dus een schuld ontstaan voor beide ouders.

In geval van een scheidingmoeten er ook afspraken gemaakt worden over de bewindvoering over de kinderrekening na de scheiding. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

terug naar overzicht blogs

Plaats een reactie