Pensioenverevening bij echtscheiding, een bron van problemen

Als u na 1 mei 1995 bent gescheiden is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Ook als u nu gaat scheiden is kans groot dat bij uw echtscheiding pensioenverevening van toepassing is. Bij veel scheidingen worden geen (duidelijke) afspraken gemaakt over pensioen. Als er al afspraken waren dan zijn deze afspraken in ruim 50% van de gevallen niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Dat brengt grote problemen met zich mee:

De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie namelijk uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen.

Hierdoor blijf je als ex-echtgenoten levenslang aan elkaar verbonden. De ene partner dient het pensioen dan immers aan de andere uit te betalen.  Dit leidt in veel gevallen tot grote problemen zoals:

  • Een ex-echtgenoot weigert te betalen
  • Een ex-echtgenoot betaalt soms wel en soms niet
  • Pensioenverevening verjaart niet. Hierdoor kan het zijn dat er meerdere jaren pensioen nagevorderd kan worden.
  • Fiscale problemen:
    • De pensioenuitkering moet door de vereveningsplichtige bruto aan de vereveningsgerechtigde betaald worden. Het ontvangen bedrag is namelijk belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler
    • Dubbele Inkomensafhankelijke premie Zvw
    • Tariefcorrectie

Met de juiste begeleiding kunnen deze problemen in veel gevallen worden opgelost. Hierdoor wordt de levenslange afhankelijkheid doorbroken en kunt u weer verder met leven.

Herkent u dit probleem of heeft u hier zorgen over? Neem gerust contact met mij op.

Plaats een reactie